جمعه 3 خرداد‌ماه سال 1387

لعنت به من....

       لعنت به زندگی....

کی فهمید که من چه آشغالیم...

کی؟؟

کی فهمید که من چی خواستم از زندگی...

همتون بگید لعنت به من...