دوشنبه 17 تیر‌ماه سال 1387
گریزی نیست..

 

دیروز گذشته است .....فردا نیامده است

امروز گریزی بی‌پایان دارد...

من٬ ...من بودم...هستم٬من خواهم بود...هستم٬من خسته‌ام.....هستم.

.

.

نویسنده:نمی‌دونم خب