یکشنبه 30 تیر‌ماه سال 1387
آن پرنده‌ی بی‌پر

من پرنده‌ای هستم که هنوز پرهایی از جنس پرواز دارم٬

اما جایی برای پرواز ندارم٬

آنهایی که سکوت را در من شکستند٬

عصیان باقی گذاشتند٬

آنهایی که چشمان مرا گرفتند٬

رنگ باقی گذاشتند....