پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
توهم...

 

شبنم و برگ‌ها یخ زده‌اند و آرزوهای

 

من نیز هم...

 

ترجمه:شاملو