جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
باور

تمام باورهای انسان را فرو می‌ریزند...می‌شکنند..

 

عاشق بودی یا نه....

 

ایمان به پاکی و صداقت داشتی یا نه.....

 

خسته‌ای و خستگیهایت را درمانی نیست....

 

و خدایی که می‌گویند هست....